Baş sahypa  |  Salgylarymyz  
            

Ipoteka karzlary.
Oba hojalyk pudagynda işleri amala aşyrmak üçin karzlar
"Daýhanbank" - daýhanlaryň daýanjydyr!
Ýaş çatynjalara berilýän karz.
VISA - kartlaryny almaga howlugyň!!!.

Täzelikler

Türkmen Bedewiniň baýramy

Türkmen Bedewiniň baýramy   

 

"Ahalteke bedewimiz milli we dünýä medeniýetiniň taryhy gudraty bolmagynda galyp, Türkmenistanyň durmuşyň dürli ugurlarynda uly üstünliklere eýe bolmagynyň ajaýyp nyşany bolup durýar."

dowamy >>>

24.04.2015 ý.

Türkmenistan BMG-niň suw strategiýasyny işläp taýýarlamak başlangyjy bilen çykyş edýär

Türkmenistan BMG-niň suw strategiýasyny işläp taýýarlamak başlangyjy bilen çykyş edýär

2015-nji ýylyň 12-nji aprelinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Tegy şäherinde geçirilen VII Bütindünýä suw forumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.dowamy >>>

13.04.2015 ý.

Moldowa Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana resmi sapary barada

Moldowa Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana resmi sapary barada

2015-nji ýylyň 6-8-nji aprel aralygynda Moldowa Respublikasynyň Prezidenti Nikolaýe Timofti Türkmenistanda resmi saparynda boldy. Aşgabatda türkmen-moldowan gepleşikleri ýokary derejede geçirildi. Olaryň üstünlikli geçmegi  däbe öwrülen

dowamy >>>

09.04.2015 ý.

Türkmenistanyň Prezidenti Hindistanyň daşary işler ministrini kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Hindistanyň daşary işler ministrini kabul etdi

2015-nji ýylyň 8-nji aprelinde Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hindistan Respublikasynyň daşary işler ministri Suşma Swarajy kabul etdi.

dowamy >>>

09.04.2015 ý.

 
WALÝUTA HÜMMETI - 03.05.2015 ý.
ALYŞ SATYŞ
EUR / TMT 3.9071 3.9365
USD / TMT 3.4913 3.5175
100 RUB / TMT 6.9161 6.9681
Merkezi Bankyň walýuta kursy
 

kredit hasaplama

Walýuta
Göterim
Jemi pul
Ýyl
 
Howa Maglumaty