Hormatly kärendeçiler!

02.07.2020

Hormatly kärendeçiler!

Hormatly  kärendeçiler!

         Türkmenistanyň  “Daýhanbank”  döwlet  täjirçilik banky, nagt däl hasaplaşyklary ösdürmek we  oba hojalyk  önümlerini öndürýän kärendeçi müşderilerine amatly şertleri döretmek maksady bilen,  töleg terminallary arkaly nagt däl görnüşinde  geçirilen  tölegler üçin 2020-nji ýylyň  1-nji sentýabryna çenli 1 (bir) göterim “Cash back” höweslendiriş hyzmatyny hödürleýändigini  habar berýär.
        Şeýle hem, bank kartynyň galyndysyna ýyllyk  5  göterim hasaplanyp  her aýda  tölenilýändigini  ýatladýar.

Eziz Ildeşler!
         Sizi Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik bankynyň amatly hem-de ygtybarly hyzmatlaryndan peýdalanmaga çagyrýarys!

Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 38-01-19; 38-01-43;
38-03-31; 38-02-83.

← Täzeliklere geçiň!walýuta - 23.09.2020 ý.

Alyş Satyş
USD / TMT 3.4913 3.5175
Merkezi Bankyň walýuta kursy