Hyzmatlar

Edara görnüşli taraplar


Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik banky Edara görnüşli taraplara aşakdaky hyzmatlary hödürleýär:

Şahsy taraplar

Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik banky şahsy taraplara aşakdaky hyzmatlary hödürleýär:

Karzlar:

Goýumlar:

Telekeçiler

Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik banky şahsy taraplara aşakdaky hyzmatlary hödürleýär: