Kart hasabyny doldurmak ýa-da swift tölegi üçin onlaýn ýüzlenme
TÖLEGI UGRADYJYNYŇ MAGLUMATLARY:
Ugradyjyny goş
TÖLEGI KABUL EDIJINIŇ MAGLUMATLARY:
Kabul edijini goş
Talap edilýän resminamalary ýükläň :
    BELLIK: Tölegler bilen bagly beýleki zerur bolan maglumatlary anyklamak üçin bank tarapyndan goşmaça resminamalar talap edilip bilner.
    jpg, jpeg, png