Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

 Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 17-nji yanwarda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna... Dowamyny oka

18.01.2022

"Owerdraft" bank karzy

Hormatly müşderiler!Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik banky, bank hyzmatlarynyň gerimini giňeltmek, raýatla... Dowamyny oka

09.01.2022

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Mary welaýatyna iş sapary

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mary welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy.Milli Liderimiziň uçary... Dowamyny oka

04.01.2022

Hormatly talyplar hem-de mähriban ene-atalar!

Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik banky ýurdumyzda ýaşlary goldamak, olaryň döredijilik başlangyçlaryny höwe... Dowamyny oka

29.12.2021

Türkmenistanyň Prezidenti Bitaraplyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy

Şu gün türkmenistanlylar Halkara Bitaraplyk gününi hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Türkmenista... Dowamyny oka

12.12.2021

TÜRKMENISTANDA ÝYLYŇ 11 AÝYNYŇ JEMLERI BOÝUNÇA MINISTRLER KABINETINIŇ GIŇIŞLEÝIN MEJLISI GEÇIRILDI

   Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 3-nji dekebrda sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň gi­ňişleýin... Dowamyny oka

08.12.2021

Karzlar

Möhleti

Karz

Ortaça aýlyk tölegiňiz

Göterim